Hvorfor investere i fast ejendom?

Der er mange gode grunde til at investere i fast ejendom

Først og fremmest byder ejendomsmarkedet på gode langsigtede investeringsmuligheder.

En ejendomsinvestering kan være med til at øge din langsigtede opsparing og supplere din pension. Med andre ord kan en ejendomsinvestering være med til at sikre dig den økonomiske frihed til at opfylde dine mål og drømme – eksempelvis om hvor længe du ønsker at arbejde.

Set over tid er ejendomsmarkedet en af de mest værdifaste og inflationssikre investeringsformer. Det går op og ned, og i nogle perioder kan udsvingene være store, men over en lang periode giver ejendomsinvestering et højere afkast end for eksempel obligationer.

Læs mere om investeringstyper her

Sådan kommer du i gang:

  1. Book en samtale med en af vores investeringsrådgivere
  2. Få afdækket dine behov og ønsker
  3. Få hjælp til at vælge et ejendomsprojekt som passer til din økonomi, dine ønsker og behov
  4. Lad os håndtere den daglige drift og udvikling
  5. Og du deltager i det omfang, du ønsker på generalforsamlinger og i bestyrelsesarbejde

Habros investeringskoncept

Der er mange gode grunde til at vælge Habro, når du vil investere i fast ejendom.

Erfaring og dygtighed

Vi har de seneste 25 år udbudt og administreret ejendomsinvesteringer til en værdi af mere end 20 mia. kroner på vegne af en lang række investorer. Vores kendskab til ejendomsmarkederne i England, Tyskland, Danmark, Sverige og Finland er solidt, og vi har erfaring med alle de muligheder og udfordringer, en ejendomsinvestering byder på.

Med et fast koncept udbyder og gennemfører vi investeringer på vegne af vores investorer, der optimerer hvert enkelt led i investeringsprocessen. Vi kommer hele vejen rundt om investeringen og sikrer et sammenhængende forløb, hvor intet falder mellem to stole.

infographic

Indkøb af ejendommen / ejendommene

Ejendommen skal grundlæggende være en god investering. Vi afsøger hele tiden de nordeuropæiske ejendomsmarkeder for gode investeringsejendomme. Som aktiv spiller på markedet får vi også ofte tilbudt ejendomme i såkaldte off-market-deals. Det betyder, at vi løbende tilbyder og har adgang til rigtigt gode investeringsmuligheder.

Vi har samtidig fokus på, at ejendommen skal passe til investoren. Nogle investorer ønsker en forholdsvis risikofri pensionsopsparing, mens andre er mere opportunistiske og leder efter ejendomme med store muligheder for afkast – og dermed også risiko.

Vi finder sammen med dig som investor den ejendom, der passer til dine investeringsbehov.

Finansiering og strukturering af investeringen

Sammensætningen af gælden er også vigtig for forløbet af en ejendomsinvestering. Vi har – via vores øvrige investeringer – godt kendskab til og kontakt med en lang række danske – og udenlandske banker. Vi ved, hvordan en finansiering skal skrues sammen – og hvad der er muligt.

Vi sørger også for at strukturere investeringen, så den passer til dine økonomiske forudsætninger. Se mere under selskabsformer

Administration og Asset Management

Habro står for den samlede administration af din ejendomsinvestering. Det er vigtigt, at vi løbende udnytter de muligheder, der opstår i projektet og minimerer de risici, der måtte komme. Investeringen skal hele tiden optimeres.

Administrationen består af:

  • Selskabsadministration, som er alt, der vedrører K/S’ets eller A/S’ets daglige liv. Det er for eksempel bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, regnskaber, budgetter og skattetal. Læs mere om selskabsadministration her
  • Ejendomsadministration og den daglige drift af ejendommen. Vi håndterer alt fra lejeopkrævning over fællesregnskaber til vedligeholdelsesplaner for ejendommen. Læs mere om ejendomsadministration her
  • Asset Management. Nogle gange opstår der muligheder eller risici, som skal håndteres separat fra den daglige drift. Det kan være en genudlejning, refinansiering eller stor renovering af ejendommen til en ny lejer. Det ligger i vores Asset Management afdeling, som du kan læse mere om her.

Exit – salg af ejendom eller anparter

Ejendomsinvesteringer er ofte langsigtede. Men på et eller andet tidspunkt skal investeringen naturligvis realiseres. Det kan ske ved, at ejendommen sælges. Men det kan også ske ved at enkelte investorer sælger deres anparter i K/S’et eller A/S’et. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at man som investor sørger for at lave en exit-plan, som optimerer forløbet bedst muligt økonomisk. Der kan være mange penge at hente ved at gøre de rigtige ting i den rigtige rækkefølge.

Vi håndterer både salg af ejendom og anparter på vegne af vores investorer, og vi rådgiver ikke mindst intensivt om mulighederne for optimering af forløbet.

Hvad er en projektinvestering?

I en projektinvestering samler vi en række investorer om sammen at gennemføre en investering i en (eller flere) bestemte ejendomme. Når investeringen er tilendebragt, opløses investeringsselskabet, og investorerne går hver til sit.

I modsætning til et almindeligt driftsselskab er det altså ikke meningen, at projektinvesteringen skal fortsætte i det uendelige. Man kan normalt heller ikke investere i nye aktiver. Dermed er der tale om en begrænset og forholdsvis overskuelig investering, som egner sig godt til forholdsvis passive investorer.

Hvilken selskabsform passer til dit behov?

Hvilken selskabsform, man vælger, er helt afgørende for forløbet af en ejendomsinvestering. Læs mere om om de forskellige investeringstyper her.

Du er naturligvis også altid velkommen til at booke et møde med én af vores investeringsrådgivere for at få en mere individuel vurdering af dine muligheder. Ring til os på 3334 3000 og book et møde eller send en mail til investering@habro.dk