Ejendomslån som investeringsmulighed

Fra tid til anden ønsker nogle banker at nedbringe deres andel af ejendomslån enten delvist eller fuldstændigt.

Ofte repræsenterer lånebøgerne en god investeringsmulighed for institutionelle investorer:

  • Lånene kan ofte købes til en kurs, der giver et forhold mellem afkast og risiko, som ligger over markedsniveau.
  • Transaktionsomkostningerne er lavere end ved direkte ejendomsinvesteringer, og risikoen kan spredes over flere aktiver.
  • Habro er, på grund af vores erfaring med det underliggende aktiv, i stand til at analysere og prissætte de enkelte lån og udarbejde detaljerede forretningsplaner for det underliggende aktiv. Det reducerer risikoen i investeringen betydeligt.
  • I nogle situationer vil vi også kunne overtage forvaltningen af det underliggende aktiv (hvis vi ikke allerede forvalter det).
  • Habro har stor erfaring med at håndtere prioritetsbankerne og sikre, at de bakker op om casen.

Sådan kommer du videre

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om køb af lånebøger, så er du velkommen til at kontakte Flemming Brokmose (CEO og partner) på fb@habro.dk eller +45 3334 3002.