Stærke ejendomsinvesteringer i kyndige hænder

Habro hjælper private og institutionelle kunder med en sikker og effektiv gennemførelse af afkastoptimerede ejendomsinvesteringer.

Alt vores arbejde har til formål at skabe værdi til vores investorer og sikre det bedst tænkelige forløb af deres investering.

Vi har en høj faglig standard i arbejdet, og vi har dedikerede medarbejdere, som forstår at indleve sig i de projektmæssige problemstillinger og investorernes behov. Der er orden i butikken, både når det gælder egne forhold, og når det gælder K/S-administrationen.

Gennem mere end 25 år har vi opbygget en solid markedslederposition, hvor over 60 kompetente medarbejdere – 50 i København og 10 i London – formidler og forvalter investeringer for mere end 2.000 kunder i 350 ejendomme i England, Tyskland og de nordiske lande. Vores samlede investeringsportefølje er 15 milliarder kroner og forventes at vokse med 50% over de næste 3 år.

Historie

Jan Mølholm Hansen og Flemming Brokmose stiftede selskabet under navnet Habro i 1991. Op gennem 90’erne og 00’erne udbød Habro en række ejendomsprojekter – primært med ejendomme i Storbritannien.

I 2009 etablerede Habro et joint venture med Finansgruppen, en anden ledende aktør på markedet for ejendomsprojekter, og gennem finanskriseårene konsoliderede Habro & Finansgruppen markedet med overtagelsen af fem konkurrenter.

I foråret 2016 købte Habro fusionspartneren Finansgruppens aktier i selskabet og ejer i dag 84% af selskabet, som igen blot hedder Habro A/S. Harald Nyborg A/S og bestyrelsen i Habro ejer tilsammen de resterende 16%.

I dag forvalter Habro omkring en tredjedel af alle ejendomsprojekter i K/S-form i Danmark.