Generalforsamling

Generalforsamling – Habro Fondsmæglerselskab a/s

Der indkaldes herved til generalforsamling i Habro Fondsmæglerselskab a/s den 24. marts 2023 kl. 10 i selskabets lokaler Bredgade 34 A, København K Dagsorden er ifølge vedtægterne. Valg af dirigent. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til god­kendelse samt årsberetning. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold...