Effektiv daglig drift

Man siger, at den bedste fodbolddommer er ham, man ikke lægger mærke til.

Sådan er det også med en væsentlig del af den daglige administration af en ejendomsinvestering.

Effektivt og gnidningsløst

Du skal naturligvis ikke bekymre dig om, hvorvidt der bliver bogført, om regnskabet bliver udarbejdet til tiden og efter reglerne, eller om skattetallene til din selvangivelse kommer, før du skal indberette til Skat. Det må heller ikke være besværligt at indsende kreditvurderingsmateriale, indbetale til K/S’et eller få arrangeret en generalforsamling.

Det skal med andre ord være enkelt at være ejendomsinvestor i dagligdagen. Derfor står vi for den samlede forvaltning og administration af din investering. Vi sørger for den daglige drift af både ejendommen og selskabet, og vi kan gøre det effektivt, fordi vi har mange selskaber og ejendomme under forvaltning.

Både det daglige og det mere komplekse

Din investeringsejendom har brug for dygtige håndværkere, som effektivt håndterer dagligdagen. Men du har også brug for specialister, som kan løfte de vanskeligere og uforudsete opgaver. Når grunddelen af administrationen kører, kan vi sammen fokusere på de vigtige, individuelle opgaver, der er i din ejendom.

I det daglige har du én kontaktperson i Habro – en Company Manager. Han eller hun trækker på specialister inden for finansiering, udlejning, ejendomssalg, skat og meget andet. På den måde får du både en meget personlig service – men også adgang til al den specialviden, du skal bruge, for at optimere din investering.

Vi tilbyder lokal selskabs- og ejendomsadministration

map2Daglig drift inkluderer:

 • Bogføring
 • Regnskabsudarbejdelse
 • Moms
 • Skat, indland og udland
 • Budgettering
 • Likviditetsstyring
 • Betalingsformidling
 • Forskudsregistrering
 • Udvidelse af fradragskonto
 • Bestyrelsesmøder, investormøder og generalforsamlinger
 • Løbende orientering om projektetsforløb
 • Låneforvaltning
 • Kreditoplysningsmateriale for investorer til banker
 • Opkrævning af indbetalinger/rykning for restancer
 • Udbetaling af udlodninger/udbytte
 • Udarbejdelse af tal til selvangivelse
 • Investorrejser og ejendomsbesigtigelser
 • Kontakt til udenlandske myndigheder
 • Overdragelse/gensalg af anparter
 • Lejeopkrævning
 • Ejendomsinspektioner/besigtigelsesrapporter
 • Vedligeholdelsessager
 • Lejereguleringer

Sådan kommer du videre

Hvis du er investor eller sidder i bestyrelsen i et selskab, som søger efter en kompetent forvalter, så kontakt Jan M. Hansen (CEO og partner)jmh@habro.dk eller +45 3334 3001.