Udnyt potentialet i din ejendom og finansiering

Ejendommen er det væsentligste aktiv i dit ejendomsprojekt.

I England har vi et administrationskontor med 10 ansatte, og vi håndterer ejendomsadministrationen i Danmark, Sverige og Tyskland fra kontoret i København – og i samarbejde med lokale partnere. Det giver sammenhæng mellem selskabs- og ejendomsadministrationen, så vi undgår, at noget falder mellem to stole.

Asset Management:

 • Udlejning
 • Genforhandling af eksisterende lejeaftaler
 • Ændring af lejereguleringsbestemmelser
 • Ændring af lejereguleringsintervaller
 • Forlængelse af lejekontraktens løbetid
 • Smidiggøre bestemmelser om lejekontraktens overdragelse
 • Udvide ejendommens godkendte anvendelse
 • Opdele ejendommen i flere lejemål
 • Gøre ikke rentable dele af ejendommen rentable
 • Tilkøbe yderligere jord og ejendomme
 • Ombygge ejendommen
 • Købe lease-interesser
 • Lægge lease-interesser sammen
 • Sælge ejendommen

Asset Recovery:

Asset Recovery handler oftest om at sikre genudlejning af ejendommen, efter at lejer er gået konkurs eller på anden måde har forladt ejendommen uden for de aftalte eller forvaltede rammer. Det er af afgørende betydning for projektets likviditet, at lejen hurtigst muligt retableres.

Asset Recovery kan også blive aktuelt, hvis en betydende investor eller flere investorer kommer i økonomiske vanskeligheder.

Habros Asset Managers kan blandt andet tilbyde:

 • Udarbejdelse af Asset Recovery planer, der for eksempel beskriver ejendommens lejepotentiale, ombygningsmuligheder, identificerer potentielle lejere og fastlægger tids- og handlingsplaner for genudlejningsprocessen
 • Håndtering af ejendommen, kontakt til myndigheder, långivere og andre interessenter, mens ejendommen er under genudlejning
 • Indgåelse af nye lejeaftaler
 • Rådgivning i forbindelse med eller gennemførelse af salg af ejendommen
 • Formidling og assistance ved videresalg af anparter
 • Rådgivning ved ændringer i strukturen i selskabet

Finansiering:

Finansieringen er et af de vigtigste elementer i en ejendomsinvestering. Vi har derfor flere eksperter – i ind- og udland – som hele tiden arbejder med det område. Vi samarbejder med banker i hele Europa og kan dermed sikre de bedst mulige vilkår. Vi har også stor erfaring i at forhandle med banker og andre finansieringskilder, når et ejendomsprojekt har specielle udfordringer.

Lånehåndtering:

 • Opbelåning
 • Løbetidsforlængelse
 • Rentereduktion
 • Rentefastlåsning
 • Låneomlægning
 • Flytning af lån til ny långiver
 • Lånesyndikering
 • Restrukturering efter Asset Recovery

Sådan kommer du videre

Hvis du er investor eller sidder i bestyrelsen i et selskab, som søger efter en kompetent forvalter, så kontakt Jan M. Hansen (CEO og partner) på jmh@habro.dk eller +45 3334 3001.