En fuldendt investeringscyklus

Vi erhverver aktiver af høj kvalitet med proaktiv optimering af kapitalstruktur og løbende drift

Hos Habro er vi proaktive i hele investeringsforløbet fra udvælgelse og indkøb af aktiver over forvaltningen og optimeringen af dem til exit-processen. Det er vores evne til at udvælge de helt rigtige aktiver, der er nøglen til værdiskabelsen.

Vi sikrer det bedst mulige afkast ved at erhverve aktiver af høj kvalitet og proaktivt optimere kapitalstrukturen og den løbende drift.

Vores erfarne investeringsteam sikrer en konsistent og solid investeringsproces, hvor vi kontrollerer samtlige aspekter af investeringen in-house.

Habro er lokalt til stede på markedet og har et omfattende og stærkt netværk. Det er helt afgørende, når vi skal finde aktiver med stort potentiale – og sikrer at vi kommer…

Hele vejen rundt om din investering

cyclus

Identifikation og analyse af aktiver

Hos Habro afsøger vi hele tiden de nordeuropæiske ejendomsmarkeder for gode investeringsmuligheder til vores kunder. Vi er en integreret del af markedet i Storbritannien, Tyskland, Danmark og Sverige, og vi får derfor ofte tilbudt off-market deals. Vi har over 30 års erfaring med at vurdere og analysere muligheder i ejendomsinvesteringer.

Vurdering og porteføljestrategi

Vi har også mulighed for at hjælpe med at udvikle porteføljestrategier, som optimerer afkast og risiko for jer.

Finansiering

Habro sikrer finansieringen af investeringen, hvor det er relevant. Vi bevæger os til daglig på finansieringsmarkedet både i Danmark og i udlandet.

Medinvestering

Habro deltager ofte selv som medinvestor.

Ejendomsadministration

Til daglig administrerer Habro omkring 110 ejendomme i hele Nordeuropa. Vi har derfor de nødvendige ansatte og systemer til at håndtere den daglige drift af erhvervsejendomme på et meget højt niveau.

Asset management

Vi analyserer løbende mulighederne for at optimere de enkelte ejendomme i vores portefølje. Dermed kan vi proaktivt iværksætte tiltag, som kan være med til at sikre et godt afkast af investeringen eller minimere risikoen.

Fondsadministration

Habro håndterer rapportering og analyser, sådan som I ønsker det.

Exit & levering af afkast

Vi deltager ligeledes i udarbejdelsen og gennemførelsen af exit-planer, herunder salg af ejendomme.

Vores britiske aktiviteter varetages af Habros kontor i London. Læs mere om det på habro.co.uk

Sådan kommer du videre

Vil du høre mere om jeres fordele ved at arbejde sammen med Habro om institutionel investering, så tag fat i Flemming Brokmose (CEO og partner) på fb@habro.dk eller +45 3334 3002.