Tag: generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: Valg af dirigent. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag fra aktionærerne. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg af 1 eller 2 revisorer. Evt.

Generalforsamlinger i Amaliegade

Han er nemlig ansvarlig for at planlægge generalforsamlingssæsonen 2012, hvor mere end 300 selskaber skal holde generalforsamling i Amaliegade 27 på lidt under fem måneder. Der er nemlig ét overordnet mål med planlægningen. At frigøre så meget tid som overhovedet muligt i huset til at tage sig af de individuelle problemstillinger i de enkelte K/S’er…. Læs mere »