Forfatter: Jacob Larsen

Generalforsamling – Habro Fundsmæglerselskab

Dagsorden er ifølge vedtægterne. Dagsorden er ifølge vedtægterne.   Valg af dirigent. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til god­kendelse samt årsberetning. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag fra aktio­nærerne. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg af 1 eller 2 revisorer…. Læs mere »

Seminar i Århus: Hvad sker der, når en investor afgår ved døden?

På dette seminar, som Habro afholder i samarbejde med Bech-Bruun, vil vi informere om, hvordan vi som administrator i praksis håndterer dødsfald i investorkredsen. Derudover får du og dine medinvestorer en række bud på, hvordan I på forhånd kan sikre, at dødsfald bliver håndteret på den måde, som I ønsker. Du vil også som investor… Læs mere »

Når brikkerne skal passe sammen

”K/S’et havde tre ejendomme, en Netto i Herbertingen og Edeka-butikker i Karlsruhe og Calw. Tanken var, at butikkerne alle sammen skulle sælges, så K/S’et kunne tilendebringe sin investering og lukke ned,” siger Jan Poulsen fra Habro, som fik opgaven. Analysen Sådan en opgave starter altid med en analyse af de ejendomme, der skal sælges. Habro… Læs mere »

Ny model til håndtering af fradragskontoproblematikken

Selskabsformen har rigtigt mange fordele, men en gang imellem opstår der situationer og problematikker, hvor vi må lægge hovederne i blød for at finde den helt optimale løsning for vores investorer. Heldigvis har vi i Habro (vist nok som de eneste i Danmark) over 25 års erfaring med lige præcis K/S’er. Fradragskontoen er en af de… Læs mere »

Rapport: Britisk økonomi god trods Brexit

Rapporten gennemgår både den økonomiske situation i Storbritannien lige nu og specifikt situationen på ejendomsmarkedet. Den er derfor guld værd for investorer. Du kan få dit eget, gratis eksemplar af rapporten ved at skrive til Søren Haugaard på sha@habro.dk.