Forfatter: eksakte

Generalforsamling

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: Valg af dirigent. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag fra aktionærerne. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg af 1 eller 2 revisorer. Evt.

Bindende svar fra Skat til hæftelsesbegrænsning

Habro (tidl. Habro & Finansgruppen) holder løbende øje med investorernes fradragskonti. Når fradragskontoen er opbrugt, kan man som kommanditist ikke få flere fradrag fra investeringen, med mindre man udvider fradragskontoen ved at påtage sig yderligere hæftelse over for K/S’et. Som anpartsinvestor ønsker man selvsagt ikke at hæfte med større beløb end nødvendigt. Habro har arbejdet… Læs mere »