Generalforsamling – Habro Fondsmæglerselskab a/s

Der indkaldes herved til generalforsamling i Habro Fondsmæglerselskab a/s den 24. marts 2023 kl. 10 i selskabets lokaler Bredgade 34 A, København K

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til god­kendelse samt årsberetning.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag fra aktio­nærerne.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af 1 eller 2 revisorer.
  7. Eventuelt