Generalforsamling – Habro Fondsmæglerselskab A/S

Der indkaldes herved til generalforsamling i Habro Fondsmæglerselskab A/S den 23. april 2018 kl. 9 i selskabets lokaler Bredgade 34 A, København.

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til god­kendelse samt årsberetning.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag fra aktio­nærerne.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af 1 eller 2 revisorer.
  7. Eventuelt.