Generalforsamling – Habro Fundsmæglerselskab

Der indkaldes herved til generalforsamling i Habro Fondsmæglerselskab den 29. marts 2017 kl. 9 i selskabets lokaler Amaliegade 27, København.

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til god­kendelse samt årsberetning.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag fra aktio­nærerne.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af 1 eller 2 revisorer.
  7. Eventuelt.