Ny model til håndtering af fradragskontoproblematikken

Et kommanditselskab (K/S) er en god solid konstruktion, når man skal foretage en ejendomsinvestering.

Selskabsformen har rigtigt mange fordele, men en gang imellem opstår der situationer og problematikker, hvor vi må lægge hovederne i blød for at finde den helt optimale løsning for vores investorer. Heldigvis har vi i Habro (vist nok som de eneste i Danmark) over 25 års erfaring med lige præcis K/S’er.
Fradragskontoen er en af de problematikker, vi har analyseret grundigt de senere år. Når fradragskontoen er opbrugt, kan man som kommanditist ikke få flere fradrag fra investeringen, med mindre man udvider fradragskontoen ved at påtage sig yderligere hæftelse over for K/S’et.

Som anpartsinvestor ønsker man selvsagt ikke at hæfte med større beløb end højst nødvendigt. Efter grundige overvejelser og analyser har Habro nu skabt en model, hvor der ikke under den forøgede hæftelse kan opkræves betalinger til udvalgte lånekreditorer – eksempelvis 1. prioriteten i ejendommen.

Det er stadig ikke risikofrit at påtage sig merhæftelsen, men kommanditselskabets væsentligste lånekreditor(er) afskæres fra at kunne gøre krav gældende under den forøgede hæftelse. Modellen er udviklet i samarbejde med revisionsvirksomheden EY og advokater i Bech-Bruun, og den er godkendt af Skat ved bindende svar til et konkret kommanditselskab. Habro rådgiver løbende K/S’er om modellen.