Generalforsamling

Der indkaldes herved til generalforsamling i Habro Fondsmæglerselskab den 30. marts 2016 kl. 9 i selskabets lokaler Amaliegade 27, København.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag fra aktionærerne.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af 1 eller 2 revisorer.
  7. Evt.