Udfordringer i Jyske Bank

30 lån skulle håndteres.

Jyske Bank har ikke tidligere finansieret K/S’er med udenlandske investeringsejendomme. Derfor ar det helt nyt for banken, da den overtog en række låneengagementer fra Finansbanken.

Det har givet udfordringer omkring 30 lån i selskaber, som Habro administrerer.

Det stod hurtigt klart, at Jyske Bank reelt havde et ønske om at komme af med lånene. Hos Habro har vi også oplevet, at de har presset meget på for enten at få lånene indfriet ved salg af ejendommene, refinansiering i andre pengeinstitutter eller at få større sikkerheder. Banken bruger en klausul i låneaftalerne om årlig gennemgang af engagementet til at stille disse nye krav til K/S’erne.

De udfordringer forsøger Habro at håndtere sammen med bestyrelser og investorer. I nogle selskaber har vi – efter bestyrelsens og investorernes beslutning – hjulpet K/S’erne med at sælge deres ejendom. Andre selskaber har valgt at indfri lånene ved ekstra indskud fra investorerne.

Der er nu en rest tilbage på fem selskaber, hvor Habro er i gang med at søge refinansiering. Der er tale om stærke og velkørende projekter med gode investorkredse, som et nyt pengeinstitut burde være glade for at få som kunder.

Hvis ikke det lykkes med refinansieringen, skal der forhandles refinansiering med Jyske Bank. Det er Habro & Finansgruppens opfattelse, at banken ikke kan bruge den årlige gennemgang af engagementerne til at kræve ændringer i lånene. Ind imellem føres der nogle hårde forhandlinger med banken, men begge parter arbejder henimod mindelige løsninger.

”Vi arbejder altid ud fra det enkelte kommanditselskabs interesser og ønsker. Det er en rigtigt vanskelig situation, når en bank i virkeligheden blot ønsker at komme af med en kunde. I nogle tilfælde er det vores opfattelse, at Jyske Banks måde at håndtere situationen på har ført til unødvendige salg. Det er ærgerligt. Omvendt lykkes det heldigvis i mange tilfælde at finde en fornuftig løsning. Men det er ingen ønskesituation,” siger Jan M. Hansen, partner og CEO i Habro.