Millionerstatning til K/S

Retssag mod revisor og tidligere Estatum-direktør er slut.

Efter 3 års tovtrækkeri i de danske retssale indgik K/S Larbert i 2015 forlig med Estatums tidligere direktør og forretningsfører, der skal betale 1,5 mio. kr. til K/S’et over 15 måneder. Forliget fulgte i kølvandet på, at revionsfirmaet, RSM Plus, ved et forlig havde accepteret at betale 1 mio. kr. til K/S’et.

K/S’et er nu tilbage i smult vande. Det lykkedes i 2011 at genudleje K/S’ets plejehjem med en lejestigning på 39,1%. Samtidig blev der ryddet op i fiflerierne med K/S’ets bogføring, årsrapporter og den dobbeltbelåning, som Estatum havde etableret i strid med prospektet, til en rente på 35% p.a. Retsopgøret mod den tidligere revisor og Estatums tidligere direktør og forretningsfører var det sidste, der udestod, og der er nu sat endeligt punktum i sagen.

Larbert sagen har tidligere været omtalt i Indsigt & Omtanke. Du kan se artiklerne i Indsigt & Omtanke nr. 2 fra juni 2012 og Indsigt & Omtanke nr. 3 fra november 2013.