Bindende svar fra Skat til hæftelsesbegrænsning

Ny model til håndtering af fradragskontoproblemstilling.

Habro (tidl. Habro & Finansgruppen) holder løbende øje med investorernes fradragskonti. Når fradragskontoen er opbrugt, kan man som kommanditist ikke få flere fradrag fra investeringen, med mindre man udvider fradragskontoen ved at påtage sig yderligere hæftelse over for K/S’et.

Som anpartsinvestor ønsker man selvsagt ikke at hæfte med større beløb end nødvendigt. Habro har arbejdet med problemstillingen i de seneste år, og vi har nu skabt en model, hvor der ikke under den forøgede hæftelse kan opkræves betalinger til udvalgte lånekreditorer – eksempelvis 1. prioriteten i ejendommen.

Det er stadig ikke risikofrit at påtage sig merhæftelsen, men K/S’ets væsentligste lånekreditor(er) afskæres fra at kunne gøre krav gældende under den forøgede hæftelse.

Modellen er udviklet i samarbejde med revisionsvirksomheden EY og advokater i Bech-Bruun, og den er godkendt af Skat ved bindende svar til et konkret kommanditselskab.

Habro vil over de næste måneder rådgive investorerne i en række K/S-selskaber om fradragskontoproblemstillingen og den nye model.