Ved du, hvad din anpart er værd?

Habro Fondsmæglerselskab tilbyder at foretage en vurdering af dine anparter.

Vurderingen indeholder blandt andet:

  • En overordnet beskrivelse af projektet, herunder ejendommen,
    lejerforhold, finansiering, drift, hæftelse, investorforhold og regnskabsmæssige forhold.
  • En oplistning af projektets styrker og svagheder, muligheder og risici.
  • I vurderingen tages udgangspunkt i seneste årsrapport. Som regel vil der dog være behov for en række reguleringer. F.eks. er det ikke altid, at ejendommen er optaget i årsrapporten til aktuel markedsværdi. Der kan være foretaget lejereguleringer eller ændringer i lejersammensætning efter årsrapportens aflæggelse, der kan have betydning for ejendommens værdi. Lån kan have indfrielsesvilkår, der ikke kommer til udtryk i årsrapporten. Der kan være optaget tilgodehavender, der måske burde have været nedskrevet osv. Disse reguleringer kan have væsentlig betydning, både positiv og negativ, for vurderingen. Alle relevante reguleringer, der indgår i vurderingen, vil være beskrevet.

Her kan du bruge vurderingen:

  • Ved salg: Det er umuligt at prissætte en anpart uden en god og grundig vurdering. Både sælger og køber risikerer at blive snydt, hvis de forlader sig på regnskaber og mavefornemmelser.
  • Til banken: Vi ved, at flere og flere banker efterspørger en ekstern vurdering af anparter i forbindelse med vurdering af låneengagementer. En grundig vurdering beroliger mange bankfolk. Hvis du ønsker at skifte bank, udvide dine kreditter, forhandle bedre vilkår eller blot ønsker at tilgodese din banks ønske om en ekstern vurdering, kan en anpartsvurdering fra Habro Fondsmæglerselskab være vejen frem.
  • Til dig selv: Det er vigtigt at træffe de rigtige investeringsbeslutninger. Du skal løbende vurdere, om din portefølje er sat rigtigt sammen, eller om du kan opnå fordele ved at sælge eller måske købe anparter. I den beslutningsproces kan en vurdering hjælpe til at skabe overblik.

Prisen på vurderingen er DKK 7.500,- plus moms. Beløbet er fradragsberettiget og refunderes ved et efterfølgende succesfuldt salg af anparten gennem Habro Fondsmæglerselskab a/s.

Du skal være opmærksom på, at markedet for brugte anparter ikke er så likvidt som for eksempel aktiemarkedet. Vurderingen er derfor ikke en garanti for, at der kan findes købere til den fastsatte pris. Vurderingen skal primært opfattes som et godt pejlemærke for anpartens værdi.

Du skal derudover være opmærksom på, at vurderingen af anpartens værdi ikke indeholder en beregning af de skattemæssige konsekvenser ved et salg. Beregning heraf skal foretages på individuelt niveau, idet investorer kan have forskellige afskrivningsforløb og forskellige personlige skatteforhold, som der skal tages højde for. Vi kan udføre disse skatteberegninger. Normalt vil prisen udgøre 2.500 kr. + moms, men har du komplekse skatteforhold, kan prisen blive højere. I så fald aftaler vi det på forhånd.