Skatteoptimering: Øg værdien af dine renteudgifter

Der er mange penge at spare ved at optimere sin virksomhedsskatteordning,
når man har investeret i K/S'er.

I år har Habro & Finansgruppen (nu Habro) hjulpet en lang række investorer med at spare mellem 2.000 og 40.000 kr. Investorerne får større skatteværdi af deres renter på alt fra realkredit- til billån.

”Det er egentligt forholdsvis enkelt. Man lægger lån i boligen, bilen eller noget andet over i virksomhedsskatteordningen. Hvis man har foretaget indbetalinger til sine K/S-projekter får man ekstra 18,62 % i skatteværdi af renteudgifterne, og besparelsen er permanent. Når først lånet og renterne er flyttet over, får man besparelsen hvert eneste år. Faktisk bliver skattebesparelsen større i årene fremover,” siger Søren Haugaard, som hjælper investorerne i Habro & Finansgruppen med at flytte deres private lån over i virksomhedsskatteordningen.

Søren Haugaard har foreløbigt hjulpet omkring 150 investorer. Langt de fleste kan opnå en besparelse, og gennemsnitligt sparer de 7.000 – 10.000 kr. Mulighederne for at spare penge afhænger naturligvis meget af størrelsen af lånet og renten. Jo højere rente, jo større besparelse. Mange spørger dog, hvorfor det overhovedet kan lade sig gøre.

”Det er egentlig ikke hokus-pouks. Når du indbetaler til dit K/S, investerer du penge i din virksomhed – ligesom hvis du købte en maskine til din  produktionsvirksomhed, eller et bogføringsprogram til dit revisionsfirma. Sådan en investering vil, for de fleste mennesker, betyde, at de skal låne penge. Det er det lån, i huset, bilen eller på dit glatte ansigt, som du nu flytter over i din virksomhed, hvor det rettelig hører hjemme,” siger Søren Haugaard.

Der er dog enkelte, som ikke kan bruge reglerne. Øvelsen kræver nemlig, at man betaler topskat, har indbetalt til sit K/S og har lån i privat regi, som ikke allerede er lagt ind i virksomhedsskatteordningen. Men så er der altså også penge at spare.

”Jeg plejer at sige som tommelfingerregel, at man skal kunne spare 3.000 kr., hvis det skal kunne betale sig. Vi kan heldigvis ret hurtigt vurdere, om der er noget at komme efter, når vi får folks papirer. Hvis det ikke er tilfældet, så behøver vi ikke se mere på den sag, men så ved man i det mindste som investor, at der ikke er nogen besparelse at hente,” siger Søren Haugaard.

Når en investor ønsker hjælp til at flytte privat gæld over i virksomhedsskatteordningen, sender han sine papirer ind til Søren Haugaard, som laver et oplæg til et nyt skattebilag. På baggrund af det oplæg, holder Søren Haugaard et møde med investoren, hvor han forklarer fremgangsmåden og fortæller ham, hvordan han skal forholde sig de næste år. Hvis investoren ønsker det, afsluttes mødet med, at tallene fra  skattebilaget bliver indberettet elektronisk til Skat.

”Man kan i virkeligheden godt gøre det her selv. Men det kræver en del tid at sætte sig ind i reglerne, så derfor besluttede vi os for at tilbyde vores investorer at gøre det for dem. Og det er der mange, der er rigtigt glade for,” siger Søren Haugaard.

En enkelt investor er formentlig ekstra glad. I forbindelse med gennemgangen af hans selvangivelse for 2010 fandt Søren Haugaard nogle fejl, som betød, at investoren fik over 100.000 kr. tilbage i skat. Søren Haugaard fremhæver da også netop muligheden for at få et ekstra sæt øjne på selvangivelsen som en ekstra fordel ved ordningen. Han kigger nemlig på årsopgørelsen for 2010, og her støder han nogle gange på fejl, som investoren enten selv kan rette eller få hjælp til at rette hos en revisor.

”Den typiske fejl er, at man ikke har fået krydset af, at man vil beskattes efter  virksomhedsskatteordningen. Det betyder nemlig, at underskuddet fra K/S’et ender som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. Det er et meget dyrt kryds at glemme,” siger Søren Haugaard.