Det skal du holde øje med, når du køber en brugt anpart

Er formidleren medlem af Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening (DEB)?

Medlemmer af DEB skal sikre, at køberen af en brugt anpart modtager “korrekte og fyldestgørende oplysninger, som grundlag for sin beslutning om køb.” Det står der i DEB’s regelsæt.

Ejendommens værdi

Ejendommens værdi er et af de forhold, man skal være særligt opmærksom på. Hvis man blot går ind i det seneste årsregnskab og finder linjen med egenkapitalen, kan man gå grueligt galt i byen. På flere europæiske ejendomsmarkeder bliver der lige nu handlet så få ejendomme, at værdisætning er meget vanskelig. Derfor kan værdiansættelsen være skæv i regnskabet. Både som køber og sælger bør du stille krav om, at ejendommen bliver vurderet grundigt.

Udlejningen

Det er lejer, der skaber cash flow i en ejendomsinvestering. Derfor er det vigtigt at se på, hvem lejeren eller lejerne er. Hvis de har betalt lejen til tiden i hele projektets livsforløb, er det en god indikation på, at de også fremover vil betale lejen.

Medinvestorer

Det er vigtigt, at du som køber forholder dig til dine medinvestorer. I langt de fleste ejendomsprojekter indbetaler investorerne hele eller en del af deres skattebesparelse til projektet. Som køber af en brugt anpart har du mulighed for at vurdere dine medinvestorer.