Generalforsamlinger i Amaliegade

Man siger nogle gange, at den bedste dommer i en fodboldkamp, er ham, man ikke lægger mærke til. Sådan er det også med Christian Mørck Sørensen i Habro & Finansgruppen (nu Habro).

Han er nemlig ansvarlig for at planlægge generalforsamlingssæsonen 2012, hvor mere end 300 selskaber skal holde generalforsamling i Amaliegade 27 på lidt under fem måneder.

Der er nemlig ét overordnet mål med planlægningen. At frigøre så meget tid som overhovedet muligt i huset til at tage sig af de individuelle problemstillinger i de enkelte K/S’er. Hvert af de godt 300 K/S’er, som Habro & Finansgruppen administrerer, er nemlig unikke. Derfor skal planlægningen bare køre, så Company Managers, regnskabs- og finansfolk kan koncentrere sig 100 % om det enkelte K/S.

”Der er rigtigt meget administration i sådan en virksomhed som vores. Vi har identificeret 32 enkeltelementer, som skal gøres før en generalforsamling kan afholdes. Det er alt fra indsamling af oplysninger fra de lokale ejendomsadministratorer, over opstilling af regnskaber og udarbejdelse af budgetter til statusrapporter og upload af dokumenter til investorportalen. Målet er, at processen skal være så effektiv som muligt. Det skal bare køre. Vores medarbejdere skal bruge tiden på forberedelsen og mødeafholdelsen, så deltagerne får en grundig orientering om deres projekt ” siger Christian Mørck Sørensen.

Også på det mere praktiske plan er planlægningen central. Det er umuligt at finde en dato, hvor alle investorerne kan deltage. Habro & Finansgruppen hylder imidlertid det princip, at alle bestyrelsesmedlemmer i videst muligt omfang bør deltage. Derfor godkendes alle generalforsamlingsdatoer af bestyrelsen, og hvis man er bestyrelsesmedlem i flere selskaber, placeres generalforsamlingerne i videst muligt omfang samme dag.  Hvis der i et selskab er mange investorer, som skal køre langt, søges mødetidspunktet tilrettelagt efter det.

Da alle skal have mulighed for at deltage, meldes generalforsamlingstidspunkterne ud til investorerne allerede i begyndelsen af december, så man kan sætte tidspunktet i kalenderen og planlægge derefter. Den formelle indkaldelse sker i henhold til vedtægterne.