Jan M. Hansen fylder 50

Jan M. Hansen, partner i Habro & Finansgruppen (nu Habro) og formand for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, fylder 50 den 8. oktober.

Indtil 1991 var han direktør for en række DMK-selskaber, senest under Sydbanks ejerskab, men han forlod banken for at starte egen virksomhed.

I 1991 var han med til at stifte Habro Gruppen, som udbød investeringsprojekter – først skibe og senere engelske ejendomme. Midt under finanskrisen i 2009 dannede Habro sammen med Finansgruppen et nyt administrationsselskab, som fra starten administrerede 100 K/S-selskaber. Siden er virksomheden vokset til Danmarks største projektadministrationsselskab, og de 60 medarbejdere administrerer i dag mere end 300 selskaber med en samlet balance på omkring 30 milliarder kroner.

Jan M. Hansen har tidligere været medlem af bestyrelsen for Fondsmæglerforeningen og ansvarlig for indførelsen af en ankeordning for kunderne på fondsmæglerområdet. Han deltog i den arbejdsgruppe, der udarbejdede regelsættet for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening. Han er i dag formand for Foreningens bestyrelse.