Stadig uafklarede spørgsmål om udbyderhonorar

SKAT har over en bred kam fået medhold ved domstolene i, at investorer i K/S projekter ikke kan få fradrag for udbyderhonoraret.

Der er dog stadig mulighed, hvis man har erhvervet anparterne som “brugte anparter”, og udbyderens fortjeneste har været behandlet som en ejendomsavance.

Der verserer en prøvesag for domstolene i et K/S projekt, der administreres af Habro & Finansgruppen, og indtil der foreligger dom i denne sag, er spørgsmålet fortsat åbent.

Indstigt & Omtanke har fået Tommy V. Christiansen til at gennemgå praksis, som den ser ud lige nu. Hans konklusion er, at retsstillingen er ganske usikker. Han opfordrer derfor investorer, der har erhvervet deres anparter som “brugte” til at påklage forhøjelser, så sagen ikke forældes.

Du kan læse hele Tommy V. Christiansen uddybende og oplysende artikel om udbyderhonorar her.