Markedsorientering: Tyskland

Mange økonomer mener, at Tyskland igen skal indtage rollen som det økonomiske lokomotiv i Europa. Heldigvis lader det til, at toget efter en svær og tung start er ved at komme op i fart.

Væksten i den tyske økonomi var nemlig i 2. kvartal den højeste i et kvartal siden 1991. Takket være især en massiv fremgang i eksporten, voksede den tyske økonomi i andet kvartal med hele 2,2 procent i forhold til første kvartal. Det er langt mere end de 1,3 procent, som de fleste økonomer havde ventet. Europas største økonomi nyder godt af, at euroen er faldet med omkring ti procent over for dollaren i år. Det gør det nemmere at sælge tyske biler, kemiske produkter og meget andet i USA, Kina og andre steder.

  • Den øgede vækst havde også indflydelse på ejendomsmarkedet, hvor der blev handlet for knap 4 milliarder € (næsten 30 mia. DKK) i andet kvartal. Dette er ca. 2,4 gange volumen handlet i Q2 2009. Efter Q2 er der allerede solgt 84 % af hele volumen i 2009.
  • Store udenlandske institutionelle investorer fastholdt deres interesse for ejendomme i Tyskland, som begyndte i Q 1  – specielt med fokus på shoppingcentre i de større byer.
  • Den stigende omsætning og interesse er også begyndt at smitte af på de priser, ejendommene handles til. I særlig grad på shoppingcentre og detailhandelsparker, hvor man regner med at afkastgraden er faldet med 0,25 % fra Q 4 2009 til Q 2 2010. (i niveauet fra 5,5 % til 6,5 %).
  • Butikkerne viser også en mere stabil udvikling og ligger på uforandret niveau.
  • I Tyskland taler man ofte om de 6 store – som har stor indflydelse på markedet. Det er Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamborg, Køln og München. I alle 6 byer er udviklingen stabil og afkastgraderne varierer fra 4,90 % til 4,5 %, med München som byen med den laveste afkastgrad.
  • Forbrugerprisindekset bliver ofte brugt til at bestemme regulering i lejekontrakter og kan derfor have stor indflydelse på udviklingen i økonomien i en ejendomsinvestering. Selvom økonomien så småt er begyndt at spire i Tyskland, har det endnu ikke haft afsmittende virkning på inflationen, som fortsat er meget lav.

Forbrugerindekset steg i løbet af Q 1 2010 kun fra 107,8 til 108,0 – en stigning på knap 0,2 % svarende til en årlig stigning på 0,75 %. I løbet af Q2 var stigningen endnu mindre i det forbrugerindekset blot steg fra 108,0 til 108,1.