Markedsorientering: Norden

Sverige

Et stort fald i økonomien gennem 2009 forventes ændret til en positiv udvikling i bruttonationalproduktet (BNP) i 2010 og 2011. Det største ejendomsmarked i Norden er dermed økonomisk på rette spor.

Det viser udviklingen i transaktionsvolumen da også. I 1. kvartal i år købte investorerne således erhvervsejendomme for 18,5 mia. svenske kroner. Det var hele 172 % mere end 1. kvartal året før. Til sammenligning var transaktionsvolumen i 1. kvartal 2007 på 25 mia. kroner – 2007 var det foreløbige rekordår for ejendomsomsætning i Sverige.

Også lejepriserne faldt voldsomt i Sverige i 2009. Det fald ser desværre ud til at fortsætte i år, men ikke så kraftigt som sidste år.

Danmark

I det hele taget oplevede alle de nordiske lande store fald i økonomien i 2009 – ikke mindst Danmark, som blev meget hårdt ramt. Det er dog også herhjemme positive tegn i økonomien.

Ejendomsmarkedet er til gengæld vanskeligt at bedømme i Danmark, fordi antallet af handler er meget lavt. Samtidig betyder de mange tvangssalg, at de priser der opnås, formentlig ikke er retningsgivende for, hvad prisniveauet bør være. Det værste ser dog ud til at være overstået, og  i slutningen af 2009 begyndte investorerne at komme tilbage på det danske marked.

Ligesom i Sverige er der imidlertid mange ledige kvadratmeter  i danske erhvervsejendomme, og lejeniveauet er faldende.

Finland

Finland har klaret sig meget dårligt økonomisk. I 2009 var den finske økonomi faktisk én af de aller svageste i Eurozonen med et fald i BNP på mere end 7 %. Det skyldes primært, at den finske økonomi er ekstremt eksportdreven. Alt sammen har det lagt en dæmper på ejendomsmarkedet.

Derfor er Finland også det nordiske land, som har haft den svageste udvikling i handlerne på ejendomsmarkedet. Interessen er der faktisk, men investorerne mangler kvalitetsejendomme at købe.

Til gengæld klarer detailmarkedet sig rigtigt fornuftigt i Finland. Lejen på detailejendomme forventes at udvikle sig i positiv retning i løbet af 2010.

Kilde: Jones Lang LaSalle og KTI