K/S Habro-Shrewsbury

Markant detailejendom på High Street.

K/S Habro-Shrewsbury
Lejer: House of Fraser
Beliggenhed: High Street, London
Lejeaftale: 25 år

De kolde facts:

  • Velbeliggende forretningsejendom
  • 25-årig udlejning til House of Fraser
  • 25-årigt 1 prioritetslån med fast, lav rente
  • Restfinansiering med lang løbetid og fast, lav rente
  • Skattefradrag på kr. 385.000 pr. 10 anparter i år
  • Højt, budgetteret afkast – også ved en kort investeringshorisont

Markant detailejendom på High Street

Habro-Shrewsbury’s ejendom ligger på en fremtrædende placering tæt på parkeringsmuligheder. Herfra driver House of Fraser stormagasinet Rackhams med kvalitetsmærkevarer. Nu sættes 45 af K/S’ets 70 anparter til salg (der er nu kun 10 anparter tilbage). Et køb af 10 anparter vil give en ny investor et fradrag i topskatten på 385.000 kr. i år.

Med købet af de brugte anparter følger en unik finansiering, som det er vanskeligt at opnå i dagens marked. 1. prioritetslånet med en fast, lav rente på 5,91% løber i yderligere 25 år. Og 2. prioriteten er med fast tilsagn og lav rente til ultimo 2019.

De nye investorer får også en ejendom til en god pris. I forhold til den oprindelige købspris, får de nye investorer en ”rabat” på over £1,5 mio. – eller ca. 17%. Også i dagens marked er der tale om en attraktiv pris. Korrigeret for sædvanlige købsomkostninger, erhverves ejendommen til en omregnet kontantpris på £7,4 mio. Ejendommen er vurderet til £7,63 mio.

Ekstraordinær gevinst ved salg

Som noget helt specielt er det aftalt, at når ejendommen en dag sælges, modtager de nye investorer (med en ejerandel på ca. 65%) 75% af nettoprovenuet fratrukket indfrielse af 1. prioritetslånet. Derved opnår de nye investorer en ekstraordinær stor del af overskuddet ved salg.

Habros vurdering:

Habro-Shrewsbury er meget attraktiv sammenlignet med køb af en tilsvarende ejendom i dag. Det skyldes ikke mindst den gode finansiering, som næppe vil kunne opnås i dag.

Sådan kommer du videre

Hvis du er interesseret i ejendomsinvestering, så kontakt salgschef Søren Haugaard på +45 3334 3000 eller sha@habro.dk.