K/S Habro-Hickstead

Hotel med straksafskrivninger.

K/S Habro-Hickstead
Lejer: Travelodge
Beliggenhed: Ved hovedfærdselsåre mellem London og Brighton
Lejeaftale: 33 år

De kolde facts:

  • Hotel med driftsmidler og inventar
  • 33-årig udlejning til en af Englands største hotelkæder
  • Inflationssikret leje i hele lejeperioden
  • 11-årigt 1. prioritetslån med fast, lav rente
  • Restfinansiering med lang løbetid og lav, fast marginal
  • Skattefradrag på kr. 478.000 i 2014 per 10 anparter
  • Samlet fortjeneste ved salg i 2025 på kr. 1.451.000, efter skat

Hotel med straksafskrivninger

I 2005 investerede K/S Habro-Hickstead i en hotelejendom tæt på hovedfærdselsåren mellem London og Brighton. Lejeren er én af Englands største hotelkæder, og finansieringen er lang og med fast, lav rente. Nu sættes 50 af anparterne til salg. Et køb af 10 anparter vil give en ny investor et fradrag i topskatten på 478.000 kr. i år.

Når de nye investorer køber anparter i K/S Habro-Hickstead, svarer det til en kontantpris for hotelejendommen før omkostninger på £3,64 mio. Långivers valuar har netop vurderet ejendommen til £3,88 mio., så investorerne får ejendommen til en attraktiv pris.

Lejeren, Travelodge, driver 500 hoteller med 37.000 værelser i England. Lejekontrakten er uopsigelig fra Travelodges side indtil januar 2048. Lejen stiger hvert 5. år med stigningen i inflationen, næste gang allerede i januar 2015, hvor lejen forventes at stige med 19,3%.

Lang, fast finansiering

Der er lange, faste tilsagn på lånene, som samtidig er med lav rente. 1. prioritetslånet løber yderligere 11 år, og 2. prioriteten frem til 2020.

Habros vurdering:

En investering i K/S Habro-Hickstead er meget attraktiv sammenlignet med køb af en tilsvarende ejendom i dag. Det skyldes i høj grad den unikke finansiering, som er vanskelig at opnå i dagens marked.

Sådan kommer du videre

Hvis du er interesseret i ejendomsinvestering, så kontakt salgschef Søren Haugaard på +45 3334 3000 eller sha@habro.dk.